آزادی پنج خدمه ایرانی هواپیمای اسیر شده در آرژانتین


سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی پنج خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلای توقیف شده در آرژانتین خبر داد و گفت: خدمه ایرانی در ابتدای بازگشت به کشور هستند.

The post درباره آزادی پنج خدمه ایرانی هواپیمای اسیر شده در آرژانتین appeared first on تجارت نیوز.