آغاز پرداخت کمک معیشت به ۵۰۰۰ نفر بدون کار و درآمد
بنیاد شهید بله: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس کمک هزینه ایثارگران و ایثارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و در صورت افزایش کمک هزینه پرستاری نیز مشکلاتی در تامین منابع وجود دارد. این افزایش ۵۳ درصد خواهد بود