آمار کرونا امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۱/ فوت ۴ بیمار – تجارت نیوزآمار کرونا امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۱/ فوت ۴ بیمار – تجارت نیوز