آمار کرونا در این کره خاکی به همان اندازه ۳۰ مارس


انواع قربانیان به ویروس کرونا در این کره خاکی به همان اندازه صبح روز دوشنبه (۹ اسفند) به بیش اجتناب کرده اند ۴۳۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۶ هزار نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قربانیان این ویروس اجتناب کرده اند مرز ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ هزار نفر تحویل داد.

بر مقدمه گزارش فلیپ، آمریکا اکنون اجتناب کرده اند تذکر انواع قربانیان همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۸۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۷ هزار نفر در رتبه اول قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن هند، برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه در رتبه های دوم به همان اندازه چهارم قرار دارند. ایران در جاری حاضر اجتناب کرده اند تذکر انواع قربانیان به کووید-۱۹ در رتبه دوازدهم قرار دارد. {در این} اینفوگرافیک، آمار ۱۵ ملت برتر جهان اجتناب کرده اند تذکر انواع قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال آمار عمومی جهان اجتناب کرده اند ویروس کرونا را تفسیر می کنید.
آمار کرونا در جهان تا 30 مارس

Ts //