آموزش NSI: شرکای بهداشت عمومی و مراقبت های بهداشتی


آموزش مشارکت در گزارش فعالیت مشکوک (SAR) به منظور کمک به پرسنل بهداشت عمومی و مراقبت های بهداشتی در تشخیص انواع رفتارهای مشکوک با فعالیت های تروریستی قبل از حادثه ، درک نحوه و مکان گزارش فعالیت های مشکوک و حفاظت از حریم خصوصی ، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی هنگام مستندسازی اطلاعات. این آموزش همچنین اطلاعاتی در مورد ادغام Nationwide SAR Initiative (NSI) در عملیات سازمان شما ارائه می دهد.

لطفاً اطلاعات زیر را در مورد خود وارد کنید. این اطلاعات در اندازه گیری دیدگاه های آموزشی و اطمینان از این که آموزش به مخاطبان وسیع تری می رسد ، کمک می کند. بلافاصله پس از ارسال فرم ، آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.

هنگامی که آموزش و مسابقه بعدی را با موفقیت به پایان رساندید ، گواهی پایان دوره برای چاپ در دسترس قرار می گیرد.

توجه: ممکن است از آدرس ایمیل شما برای ارسال یک پرسشنامه کوتاه پیگیری HARSON Security Partners SAR Training استفاده شود. اطلاعات شما در تعیین اثربخشی و ارزش این آموزش در ارائه آموزش آگاهی از SAR برای شرکا بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید