ائتلاف سعودی مدعی رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام ۲ پهپاد نظامی یمن شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند الجزیره، ائتلاف سعودی بامداد شنبه مدعی شد ۲ پهپاد نظامی یمن رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم شده است.

بر مقدمه این گزارش، ائتلاف سعودی مدعی شد ۲ پهپاد یمنی را کدام ممکن است {به سمت} عربستان سعودی در حریم اثیری یمن پرتاب شده بودند، رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم کرده است.

ائتلاف سعودی علاوه بر این اجتناب کرده اند غیرنظامیان خواست اجتناب کرده اند نزدیک کردن به هر گونه قدرت نفتی در حدیده در غرب یمن خودداری کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است از دوام مردم {در این} ملت در بروزترین tp-date دستاورد شخصی، قدرت حیاتی عربستان سعودی در ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مناطق مهم تولید دیگری را با موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپاد هدف قرار داد.

یحیی فوری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه در خصوص حمله ها نیروهای سعودی در عمق گرد و غبار عربستان ادعا ای صادر کرد.

{در این} ادعا آمده است: ما قدرت آرامکو در جده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت عربستان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عملیات سومین عملیات برای فرار محاصره تحمیلی عربستان نامیده تبدیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات در {پاسخ به} تجاوزات ائتلاف سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن هشتمین سال از دوام به سمت جنایات ائتلاف سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماراتی انجام تبدیل می شود. نیروهای یمنی در عملیات در حال حاضر پالایشگاه راس تنوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید رابغ را با چندین پهپاد هدف قرار دادند. جیزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجران نیز هدف قرار گرفتند.

این ادعا حاکی اجتناب کرده اند بمباران نیازها مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی در جیزان، ظهران، ابها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمیس مشیط با موشک های بالستیک است. وی اظهار داشت: حمله ها بیشتری در عمق گرد و غبار عربستان انجام می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حمله ها تا بالا مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به یمن شکسته نشده می تواند داشته باشد.

سلطه عربستان سعودی، در راس ائتلاف عربی خرس حمایت آمریکا، اجتناب کرده اند ۲۶ آوریل ۲۰۱۵ حمله ها زمینی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی متحدان را هدف قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی است کدام ممکن است عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مخلوع یمن را به توانایی بازگرداند. .

تهاجم ارتش هیچ خوب اجتناب کرده اند نیازها ائتلاف سعودی را محقق نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها با مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن تعداد انگشت شماری هزار یمنی، آواره شدن صدها هزار نفر، تخریب زیرساخت های این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه قحطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع بیماری در کنار بود. {بیماری ها}