اتفاق عجیبی در شعب بانک ها می افتد/ چرا تمام حساب های بانکی که چک برگشتی صادر می کنند بدون محدودیت مسدود می شوند؟
ناگهان متوجه شدم که تمام حساب های بانکی مسدود است و من حتی نمی توانم نان بخرم. برخلاف اظهارات یکی از مسئولان بانک مرکزی، از مسدود شدن حساب بانکی بابت مبلغ چک برگشتی خبری نیست و حتی حساب های بانکی من که مبلغ بسیار کمی بود مسدود شد.