اخطار کولاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغزندگی بزرگراه ها در ۷ استان


صادق ضیاء ذکر شدلوگو وی دانستن درباره فینال وضعیت هوای ملت در روزهای بلند مدت به خبرنگار مالی خبرگزاری فارس ذکر شد: سرزنده تبدیل می شود.

در نیمه جنوبی اردبیل، ارتفاعات گیلان، غرب مازندران، قزوین، البرز، زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بارش برف، مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد نسبتا از حداکثر پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: پیشنهاد تبدیل می شود خودروها مجهز به وسایل امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار از گرفتن از کیت زمستانی اجتناب کرده اند قبیل زنجیر چرخ در بزرگراه های برفگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاز کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز تجهیزات های اجرایی برای یخ زدایی در مسیرهای برفگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند آن. ورزش های کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم این را امتحان کنید. روبرو شدن همراه با رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات بستر در اصل شکل است.

وی شکسته نشده داد: فردای آن روز با افزایش سرعت باد بر فراز ملت عراق، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند به غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غرب ملت برسد.

مدیرکل پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار گروه هواشناسی افزود: در روز جمعه ۶ فروردین ماه بارندگی در غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات البرز شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه هفته بلند مدت نیز بارش ظریف در استان خواهیم داشت. سواحل شمال غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی دریای خزر.

وی ذکر شد: در این زمان شاهد وزش باد از حداکثر موقتی در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق ملت علاوه بر این عوامل مذکور هستیم کدام ممکن است در جنوب شرق ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع های جنوبی البرز وزش باد {خواهد بود}.

ضیاء ذکر شد: روز شنبه ۶ فروردین وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در انواع های جنوبی البرز شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق ملت خیز می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرایط روز یکشنبه ۷ فروردین در بخش هایی اجتناب کرده اند نوار شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غربی تحت سلطه است.

وی افزود: در روز بلند مدت دما در سواحل دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل بین ۳ تا ۵ سطح افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه افزایش محسوس دما بین ۸ تا ۱۲ سطح در شمال شرق ملت پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. “

مدیرکل پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار گروه هواشناسی دانستن درباره وضعیت جوی پایتخت ذکر شد: آسمان تهران فردا نیمه ابری، بتدریج ابری، گاهی در کنار با رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بارش تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دما فردا. در پایتخت. ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ سطح {خواهد بود}.

ضیاء افزود: روز بلند مدت بندرعباس با کمتر از دمای ۳۲ سطح بالای صفر خوب و دنج ترین وسط قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل با دمای کمتر اجتناب کرده اند ۴ سطح زیر صفر سردترین وسط قلمرو {خواهد بود}. استان.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید