از دعوت به مرخصی اجباری تا سکوت/ آیا منشی ستاد امربه معروف برکنار می شود؟


اظهارات دبیر ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص امر به معروف و نهی از منکر واکنش و انتقاد برخی از اصولگرایان و همفکران وی را برانگیخت. برخی او را به سکوت دعوت کردند و برخی دیگر تعلیق و خروج اجباری او را پیشنهاد کردند.

آیا منشی ستاد امربه معروف به دلیل دعوت به سکوت اجباری برکنار می شود؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.