از سفر کاپیتان تیم ملی ایران به اسپانیا/ طیبی امروز رونمایی می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسین طیبی کاپیتان تیم ملی است فوتسال ایران با باشگاه یک درخت نخل اسپانیا با توافق دو سال دست پیدا شد، آن روز در Fr مایورکا اسپانیا سفر می کند. یک تیم فوتسال یک درخت نخل این در Fr واقع شده است مایورکا فصل گذشته نیز به عنوان نایب قهرمان لیگ اسپانیا قهرمان شد.

به گزارش سایت باشگاه یک درخت نخلمراسم معارفه طیبی امروز پنجشنبه برگزار می شود و این بازیکن کار خود را آغاز می کند.

یک مسلمان نوادگان اکباد ملی دیگر فوتسال ایران با باشگاه است یک درخت نخل موافقم، اما هنوز به اسپانیا سفر نکرده است.

یک درخت نخل به خاطر اینکه نایب قهرمان او در لیگ اسپانیا هم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و سال پرکاری را پیش رو دارد.