استاندارد سوکت S5 TGDI را بهبود دهید


کیفیت سوکت S5 TGDI را ارتقا دهید

به گزارش تلنگر، نمایندگی بازرسی استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ایران شناخته شده به عنوان خوب نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش به همان اندازه حد زیادی مسئولیت تعیین مقدار استاندارد خودروهای ملت را بر عهده دارد. این نمایندگی نتایج این تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نیازها کیفی خاص برای هر اتومبیل را بر ایده این سیستم زمان بندی سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های استاندارد تایید شده ارزیابی می تدریجی.

در بروزترین tp-date این سیستم اعلامی، S5 Turbo GDI 4 ستاره کیفی بدست آمده کرد. KMC T8 علاوه بر این دارای ۴ ستاره همراه خود استاندارد است. ارتقای استاندارد خودروها در جهت افزایش رضایت مشتریان یکی اجتناب کرده اند مهمترین نیازها نمایندگی خودروسازی کارمان است کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را برای آن انجام داده است.