استعفای عشقی از سازمان بورس از دستور کار شورای عالی بورس خارج شد


این را یک منبع آگاه از شورای عالی بورس اعلام کردما داریم می رویم وی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: امروز در این شورا موضوع استعفای مجید عشقی مطرح شد، اعضای شورا این موضوع را بررسی کردند اما بر ادامه مدیریت وی در سازمان تاکید کردند. بورس و حمایت وی و به این ترتیب موضوع استعفا از دستور کار خارج شد.

همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد ضمن حمایت از نگاه جمعی شورای عالی بورس بر تداوم فعالیت مجید عشقی تاکید کرد.

بنابراین گزارش پیش از این مطرح شد، می توان آن را با استعفای عشقی رضوانی فر از ریاست سازمان بورس مطرح کرد که این اتفاق در شورای عالی بورس رخ نداد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید