اصلاحات اساسی «مرتضوی» در وزارت کار – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سیدحمزه امینی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۶ مهرماه) شورای اسلامی شهر با موافقت با صلاحیت ها و برنامه های پیشنهادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از رئیس جمهور تشکر می کنیم. زیرا شما فردی شایسته هستید و وابسته برای انجام این وزارت گسترده و طولانی به مجلس ارائه شد.

وی بیان کرد: تنوع و گستره کاری این وزارتخانه بر هیچکس پوشیده نیست و نیازمند فردی با تجربه و دانش در زمینه های مختلف است. در بالا این وزارتخانه باید راه اندازی شود.

نماینده مردم هشترود در شورای اسلامی بیان کرد: سید سالاد مرتضوی از نظر دین، تعهد، روحیه جهادی و انقلابی، پاکیزگیداستان بسیار خوبی از زندگی عادی و مردم دارد. او یک دهقان است آه تو این است که در طول حفاظت مقدس از تمامیت ارضی کشور از خود دفاع کرد.

وی افزود: مرتضوی با درد و رنج افراد محروم جامعه انگیزه کافی برای کاهش است مادر طبقات آسیب پذیر جامعه او سلسله مراتب مدیریتی را طی کرد و همیشه وارد شد کشورها دارای درجات مختلفی از موفقیت است.

امینی تصریح کرد: مرتضوی در هر کدام موقعیت و مسئولیت که تجربه و مهارت های جدیدی را برای ارتقای شایستگی های خود در نظر گرفته است. یکی از ویژگی های مورد نیاز مدیران، داشتن روحیه تحول است که از گذشته مرتضوی نشان می دهد که او برای بهبود شرایط فعلی تلاش کرده است.

نماینده مردم هشترود در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از آن که فقط تجربه داشته باشد، مدیر فردی باشد و وعده اصلاحات واقعی را داده باشد، به مدیری نیاز دارد. اصلی ما در این وزارتخانه ایجاد می کنیم که امیدواریم این وعده ها با مدیریت خوب و شایسته مرتضوی در این وزارتخانه محقق شود.

امینی تصریح کرد: درخواست من از مرتضوی این است که اگر از مجلس رای اعتماد گرفت به فکر حواشی باشد. آنهایی که نشسته اند و ریشه کنی فقر و بیکاری. علاوه بر این ۲۲ صندوق بازنشستگی داریم فقط دو صندوق بازنشستگی قانون دارند و ۲۰ صندوق قانون ندارند. درخواست من از مرتضوی است اگر رای اعتماد بگیرد وضعیت صندوق های بازنشستگی سدر ترتیب این وجوه بر اساس قانون حاکم است.