اظهارات اغتشاشگران و معترضان متفاوت است. هیچ فردی به عنوان معترض در ایران دستگیر نشد/دستورالعمل پاسخ ایران به سوالات آژانس تهیه شد


امیرعبداللهیان گفت: توافق کردیم که روابط نزدیک تری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی برقرار کنیم. رهنمودهایی برای پاسخ ایران به سوالات آژانس انرژی اتمی تهیه و مورد توافق قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای ارمنستانی خود از توافق بر سر آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی خبر داد و افزود: کشوری به عنوان سومین نماینده آمریکا در تهران حضور یافت و یک اسیر ایرانی آمریکایی از زندان آزاد شد.

وزیر امور خارجه با انتقاد از اینکه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از قیام های اخیر حمایت کرده اند، گفت: حساب تروریست ها و شورشیان با معترضان در ایران متفاوت است. در ایران حتی یک نفر هم به عنوان معترض دستگیر نشده است. آمریکا نباید از تروریست ها و شورشیان در تهران حمایت کند.

وی تاکید کرد: تبادل پیام درباره احیای برجام در مسیر درستی قرار دارد.