اعزام گروه جدیدی اجتناب کرده اند جنگجویان چچنی به اوکراین – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روسیه همین الان ماه رمضان است قدیروف رئیس جمهور چچن روز دوشنبه ادعا کرد کدام ممکن است گروه جدیدی اجتناب کرده اند جنگجویان چچنی سریع برای نمایندگی در عملیات روسیه وارد اوکراین خواهند شد.

قدیروف وی با تخلیه ویدئویی در کانال تلگرامی شخصی گروه عکس اجتناب کرده اند داوطلبان چچنی را در جاری اعزام به اوکراین نماد می دهد.

او ذکر شد: «این تنها بخش کوچکی اجتناب کرده اند کسانی است کدام ممکن است می خواهند به مقامات شخصی خدمت کنند. صدها داوطلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسر مجری قوانین اجتناب کرده اند جمهوری چچن وارد نبرد می شوند، با این حال ما بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق ترین هستیم. اکثر ما اجتناب کرده اند بین آنها سربازان را انواع کردیم.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است در نبرد اوکراین هر ۲ طرف اجتناب کرده اند نیروهای خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تروریست ها استفاده می کنند. قبلا دارایی ها بومی در استان حسکه در شمال شرق سوریه، نیروهای آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران آنها اجتناب کرده اند آزادی فینال گروه اجتناب کرده اند زندانیان داعش اجتناب کرده اند زندانی {در این} شهر خبر دادند. شدادی یعنی سطح هستند دارایی ها بومی در حسکه آنها گفتند کدام ممکن است اقدامات آمریکا با هدف افزایش ورزش آنها در شرق سوریه است. از برخی از معانی آمریکا انواع زیادی اجتناب کرده اند تروریست های هم پیمان شخصی را در سوریه به جبهه های نبرد با نظامی سوریه در مناطق بیابانی این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اوکراین فرستاد تا با نظامی روسیه بجنگند.