افزایش تورم سالانه در ماه اکتبر ۴۲.۹ درصد


تورم سالانه خانوارهای کشور در مهر ماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در مهر ۱۴۰۱ به ۴۸.۶ درصد رسید. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور متوسط ​​۴۸.۶ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

تورم نقطه ای مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش داشت. تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با ۴.۷ واحد درصد کاهش به ۷۰.۷ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۰.۷ واحد درصد افزایش به ۳۶.۱ درصد رسید.

در عین حال تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۴۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این ضریب برای خانوارهای روستایی ۵۳.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم ماهانه خانوارها در کشور

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. تورم ماهانه مهر ۱۴۰۱ با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به همین اطلاع در ماه قبل به ۳.۰ درصد رسید. تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۲ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.

این در حالی است که تورم ماهانه خانوارهای شهری ۳.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۰ درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم سالانه خانوارها در کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت برای یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. تورم سالانه مهر ۱۴۰۱ خانوارها در کشور به ۴۲.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل ۰.۸ واحد درصد رشد نشان می دهد.

همچنین تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۲.۳ و ۴۶.۲ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ۰.۸ واحد درصد و خانوارهای روستایی ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

قیمت ها در این ماه تغییر می کند

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در گروه «میوه ها و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و مرغ» (گوشت مرغ) بوده است. در گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش و پرورش» (هزینه مدارس و دانشگاه ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل دارند.

همچنین در این ماه گروه «چربی‌ها و روغن‌ها» (روغن و روغن مایع) نسبت به ماه قبل ارزان‌تر شده است.

درصد تغییر شاخص قیمت در دهک های هزینه ای برای کل کشور در آن ماه

دامنه تغییر تورم سالانه در مهر ۱۴۰۱ برای دهک های مختلف از ۴۰.۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۸.۷ درصد برای دهک اول است.