افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد


افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند در صورتی که در محاسبه مستمری بازنشستگی‌شان اثر ریالی افزایش مقرر در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای مستمری بگیران باشد. همان کلاس و سازمان مشابه به اضافه افزایش سنوات تا سقف تعیین شده مبلغ تعمیر را دریافت خواهند کرد.

نمایندگان با افزایش حقوق بازنشستگان براساس لایحه تناسب مستمری بگیران و مستمری بگیران که بر اساس آن میزان افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومان به اضافه ۵ درصد مصوبه تعیین شده است، موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ آبان ماه) در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی تعدیل حقوق کارکنان کشوری و کشوری با ردیف دوم این لایحه موافقت کردند. و مستمری بگیران نظامی

در سطر ۲ این لایحه آمده است:

۲-۱- حقوق مشمولین بند (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اعم از مستمری بگیران، نظامیان و مستمری بگیران کشوری و لشکری. صندوق های بازنشستگی و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می شوند در صورتی که در محاسبه مستمری آنها اثر افزایش ریالی موضوع بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای مستمری بگیر باشد. از همان صنف و سازمان مشابه به اضافه سنوات افزایشی تا سقف مذکور مبلغ تعمیر تعلق می گیرد.

۲-۲- علاوه بر میزان افزایش مقرر در بند ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، کارکنان خدماتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی پنج درصد می باشد. (۵%) نسبت به مصوبه قانونی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.