افزایش ناگهانی کرونا در ایران/ افزایش ۱۴ برابری مبتلایان در یک ماه – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات استخراج‌شده از سامانه کووید ۱۹ نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان جدید در کشور که در فروردین ماه سال ۱۳۰۱ به ۷۱ هزار نفر، در اردیبهشت‌ماه ۱۷ هزار و در خردادماه ۵ هزار و ۴۳۴ نفر بود، در تیرماه به ۷۷ هزار نفر افزایش یافت. جمعیت بیماران کشور تا پایان تیرماه به ۷ میلیون و ۳۱۲ هزار نفر رسید.

افزایش ۱۴ برابری تعداد بیماران در کشور در تیرماه نسبت به خرداد ماه بسیار نگران کننده است.

بدین ترتیب طی سه ماه اول سال روند کاهش میانگین روزانه افزایش عوارض در کشور متوقف شد و در فروردین ۱۴۰۱ به ۰.۰۴ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ درصد و به ۰.۰۴ درصد رسید. دوباره در جولای

شیوع موج جدید این بیماری با افزایش تعداد بیماران جدید که از خرداد ماه آغاز شد، به نظر می رسد در تیرماه به اکثر کشورها از جمله ایران سرایت کرده است.

نتایج نظرسنجی نشان داد که نرخ مرگ و میر در ایران در فروردین به ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر، در خرداد ۹۹ نفر و در تیرماه به ۲۵۴ نفر افزایش یافته است.

بر این اساس تا پایان تیرماه مجموع جان باختگان در کشور به ۱۴۱ هزار و ۶۲۴ نفر رسید.

میانگین نرخ مرگ و میر یک شبه در کشور در فروردین ماه ۰۳/۰ درصد بوده است، در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر ثابت و برابر با ۰۱/۰ بوده است.

ایران در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶۱۵۳ فوت بالاترین میزان مرگ و میر را دارد. روند کاهشی از مهر ۱۴۰۰ شروع شد و در خرداد ۱۴۰۱ به کمترین میزان یعنی ۹۹ نفر رسید، اما در تیرماه با افزایش ۲.۵ برابری به ۲۵۴ نفر رسید.

تعداد مبتلایان در ایران در اردیبهشت به ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر، در خرداد به ۵ هزار و ۴۳۴ نفر و با افزایش ۱۴ برابری در تایر به ۷۷ هزار و ۲۲۶ نفر رسید و تعداد کل بیماران در تایر به بیش از ۷ میلیون و ۳۱۲ هزار نفر رسید.

آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۸۶ نفر، اردیبهشت ۳۷۵ نفر، خرداد ۹۹ نفر بوده که کمترین تعداد ممکن است و در تیرماه به ۲۵۴ نفر رسیده است.

بر این اساس تا پایان تیرماه مجموع جان باختگان در کشور به ۱۴۱ هزار و ۶۲۴ نفر رسید.