افزایش ۳ برابری بیابان زایی/میلیاردها آسیب شن روان به زیرساخت ها


به طور متوسط ​​سالانه حدود ۳۰۰ هزار هکتار بیابان زایی در کشور رخ می دهد و این در حالی است که سالانه حدود یک میلیون هکتار به وسعت مناطق بیابانی ما اضافه می شود.

مقاله افزایش ۳ برابری بیابان زایی/خسارات زیربنایی شن های روان میلیاردی اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.