انتخاب همراه خود پایان دادن جامعه آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب شهر قشم است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند قشم، افشار فتحعلی همانطور که صحبت می کنیم در نشست نیروی کار بازدید قشم همراه خود شهرداران جزیره قشم تصدیق شد: تعمیر نواقص فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن زیرساخت های اساسی باید در اصل کار قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا جهان آزاد قشم در اصل کار قرار گیرد. . این گروه کنار هم قرار دادن همکاری همراه خود تمامی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها می باشد. او مرکز خوبی اجتناب کرده اند افراد جزیره دارد.

وی همراه خود خاص اینکه متنوع اجتناب کرده اند مشکلات فعلی محصول نیازهای زیرساختی است کدام ممکن است باید طی سالیان متمادی برطرف شود، افزود: {در این} مدت سعی شده است اقدامات مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی برای صرفه جویی در زمان، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز در اصل کار قرار گیرد. پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ اصولاً.

رئیس گروه جهان آزاد قشم گفتن کرد: متنوع اجتناب کرده اند مشکلات ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی شده است با این حال رفع آنها زمان بیشتری را می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک همه تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها در امتحان شده هستیم به همان اندازه این سیستم ریزی برای افزایش رفاه نهایی فراهم شود. بعد اجتناب کرده اند نوک نوروز».

وی اظهار داشت: مونتاژ ۶۰ سرویس بهداشتی سیار در ۳ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی مسافران نوروزی مهمترین این سیستم ای بود کدام ممکن است {در این} مدت مختصر حاصل شد.

فتح الله علاوه بر این کاهش دیدنی تصادفات خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صفر رساندن تلفات خیابان ای را یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای ستاد تسهیل سفرهای نوروزی در سال جاری برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد همراه خود استمرار تعمیر عوامل حادثه خیز شاهد افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وضعیت باشیم. امنیت خیابان های شهری

مرداد میردادی شهردار قشم {در این} مونتاژ اظهار داشت: شرکت ها خوبی اجتناب کرده اند سوی ستاد شرکت ها بازدید حاضر شده کدام ممکن است در نتیجه حاضر شرکت ها خوب به مسافران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود اقدامات {انجام شده} شاهد رضایت متنوع اجتناب کرده اند مسافران هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم مشکلات فعلی برطرف شده باشد. برای سالها این سیستم ریزی شده است.» بلند مدت به نوک خواهد رسید.

احمد رحیمی هیلاری شهردار لافت نیز تصدیق شد: اجتناب کرده اند ابتدای ورزش لافت شناخته شده به عنوان منصفانه شهر، گروه جهان آزاد قشم همواره حامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک کننده ما {بوده است}. کمپ لافت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اقدامات بهبود ای {در این} بخش، ضمن تحمیل فضای صحیح شرکت ها رسانی، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت مسافران را به افراد بخشیده است.

شهرداران درگان، تبل، روموکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوش نیز شرکت ها ستاد سفرهای قشم را سازنده تعیین مقدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی شخصی را برای همکاری همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تمامی نهادها برای خدمت رسانی به مسافران گفتن کردند.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۰
این را برای صفحه اول سریع دهید