انفجار در کارخانه اکسیژن در اهواز/ ۴ نفر کشته شدند – تجارت نیوزانفجار در کارخانه اکسیژن در اهواز/ ۴ نفر کشته شدند – تجارت نیوز