ایران برخی افراد و موسسات کانادایی را تحریم کرد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قوانین و سازوکارهای تحریمی مربوطه از قبیل اقدام متقابل، افراد کانادایی زیر و موسسات حمایت از تروریسم و ​​گروهک تروریستی منافقین، تحریک و ترویج اقدامات تروریستی و خشونت آمیز علیه مردم ایران، ترویج اطلاعات نادرست درباره ایران و دخالت آنها در اجرا و تقویت تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران مشمول تحریم هستند. .

اشخاص حقیقی:

۱) مارکو مندزینو (مارکو مندیچینو): نماینده پارلمان و وزیر امنیت عمومی کانادا
۲) آنیتا آناند، وزیر دفاع ملی کانادا
۳) ریچارد واگنر (ریچارد واگنر) رئیس دادگاه عالی کانادا
۴) و این آیر (وین ایر) رئیس ستاد ارتش کانادا
۵) اریک اریک کنی، فرمانده نیروی هوایی کانادا
۶) آنگوس آنگوس تاپشی، فرمانده نیروی دریایی کانادا
۷) خانم برندا برندا لاکی، کمیسر (رئیس)، پلیس سوار کانادا
۸) دیوید رنگ قهوه ای (دیوید براون)؛ قاضی صادرکننده حکم توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کانادا

اشخاص حقوقی:

۱) ملی روزه داری؛ رسانه ها از تحریم ها حمایت می کنند و رویکردی ضدایرانی دارند
جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که تسهیل و حمایت از اقدامات تروریستی و گروهک تروریستی منافقین ناقض تعهدات فی مابین است. بین المللی دولت کانادا برای مقابله با تروریسم و ​​اقدامات اجرایی و اجرایی قدرتمند تحریم های یکجانبه (تحریم های ظالمانه) این دولت نقض آشکار اصول اولیه حقوق بشر است بین المللی و اصول مندرج در منشور ملل متحد و ایجاد مسئولیت بین بین المللی این دولت کاناداست.

کلیه نهادها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبات مراجع ذیربط اقدامات لازم را برای اجرای تحریم ها از جمله ممنوعیت صدور روادید، عدم امکان ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران، انسداد حساب های بانکی در سیستم مالی و بانکی و همچنین توقیف اموال و دارایی ها در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران عادی خواهد بود.

بدیهی است این اقدام تحریمی موجب لغو تعقیب اشخاص به اتهام مشارکت در اعمال مجرمانه در محاکم صالح نخواهد بود.