این را بشنوید قدیمی ترین فریاد ثبت شده در دوره قاجار
عزاداری امام حسین (ع) سال‌ها در ایام محرم در ایران برگزار می‌شد و مردم مومن با آئین‌های مختلف در شهرهای ایران به عزاداری پرداختند. در زیر صوت قدیمی ترین نوحه ایران به نام «جبرئیل» را می شنوید که در دوره قاجار ضبط شده است.