بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق سیل زده – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر احمد، واحدی بعدازظهر پنجشنبه وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد و از مناطق سیل زده این استان به صورت هوایی بازدید کرد و در جمع مردم روستای کوره از روستاهای مهم کهگیلویه و بویراحمد حضور یافت. در پرورش ماهی

در این بازدید از هوا، گربه دیشموکبخش هایی از شهر دانا و سایر مناطق سیل زده به صورت هوایی بازدید شد.