باشگاه مغز کدام دوچرخه سوار با بقیه فرق دارد؟/ خیلی ساده در چند ثانیه؟!


عصر ایران است در چند لحظه ذهن شما با محتوا باشگاه مغز در یک چالش زیبا و جذاب وارد عصر ایران شوید. فراموش نکنیم که در این دنیای پر از استرس، مغز ما نیز برای اطمینان از عملکرد صحیح و حفظ وضعیت خوب خود به ورزش نیاز دارد. معماها و بازی های فکری از جمله بهترین راه ها برای تمرین مغز هستند.

بنابراین ما می خواهیم بخشی از مغز خود را به ساده ترین و ارزان ترین روش ممکن آموزش دهیم و به چالش بکشیم. (مرجع)

در این پازل ویدیویی، نه دوچرخه‌سوار در حال مسابقه با یکدیگر دیده می‌شوند که فقط پنچر شدن لاستیک یکی از دوچرخه‌های خود را تجربه می‌کنند. در این میان یکی از آنها با بقیه متفاوت است. آیا می توانید این دوچرخه سوار متفاوت را پیدا کنید.

پاسخ در پایین صفحه داده شده است.

باشگاه مغز کدام دوچرخه سوار با بقیه فرق دارد؟

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

دوچرخه سوار شماره ۳۲ یک نوع متفاوت از دوچرخه سواران دیگر است. دوچرخه سواران با شماره زوج دارای چرخ عقب سوراخ شده هستند، در حالی که دوچرخه سواران با شماره های فرد چرخ جلوی آن سوراخ شده است. در همین حال، شماره زوج ۳۲ دچار صافی چرخ جلو شد.

منبع: سان

این دو مقاله را از دست ندهید: