باغ ملک در خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داد و منجر به کشته شدن حداقل دو نفر در آن استان شد. در شهر باغملک آب وارد برخی از منازل روستایی و شهری شد و خسارات زیادی به مزارع کشاورزی وارد شد. راه ارتباطی چند روستا نیز مسدود است.