ببینید سجاد گریبی توسط گوریل قزاق کتک خورد
سجاد غریبی که خود را هالک ایران معرفی می کند و در ماه های اخیر طرف های خود را در فضای مجازی راه اندازی کرده است، ساعتی پیش در رویدادی به نام Wicked N’ Bad با آلمات باخیتوویچ قزاقستان مبارزه کرد. قزاق در یک مبارزه کاملا آماتور گوریلی بود که در همان دور اول مبارزه در کمتر از دو دقیقه موفق شد سجاد غریبی را ناک اوت کند.