«بداهه در لامینور» بیان‌گر گم‌گشتگیِ پیوسته‌ی انسان‌معاصر
«بداهه در لامینور» گامی رو به جلو در رمان فارسی است. داستان‌های امروز یا بسیار عامه‌گرا هستند یا خیلی مخاطب خاص دارند اما «بداهه در لامینور» پلی بین این دو دسته است.

دیدگاهتان را بنویسید