بدهی خارجی ایران چقدر است؟ – اخبار تجارت


به گزارش تجارت نیوز، صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود با عنوان چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

به گزارش ایمنا، بر اساس محاسبات این نهاد بین المللی، ایران در سال ۲۰۲۲ کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را نسبت به سایر کشورهای منطقه دارد.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری تنها ۰.۵ درصد است که نسبت به همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی کمتر است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شد و بر این اساس، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ افزایشی نداشته است.

متوسط ​​بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری ۳۵.۸ درصد و نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری ۳۰.۹ درصد برآورد شده است.

کشور نفتی مانند عربستان که چندین برابر ایران نفت صادر می کند و تولید ناخالص داخلی آن بیشتر از ایران است، با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بین المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲۸.۹ درصد محاسبه کرده است. امارات متحده عربی در وضعیت بسیار بدتری قرار دارد و بدهی خارجی آن در سال جاری ۸۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن برآورد شده است.

در این گزارش، بحرین به عنوان بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است و نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری ۲۰۷.۳ درصد است. سودان با نسبت ۱۸۹.۴ درصد بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصد در رتبه سوم قرار دارند.

نسبت بدهی خارجی سایر کشورها به تولید ناخالص داخلی آنها در الجزایر ۱.۷٪، آذربایجان ۳۵.۳٪، عراق ۲۲٪، کویت ۲۵.۷٪، عمان ۷۱.۴٪، مصر ۳۶.۷٪، گرجستان ۷۱.۲٪، اردن ۸۰.۸٪، مراکش ۳۷٪، پاکستان است. ۳۸.۸ درصد، جیبوتی ۷۳.۷ درصد، تاجیکستان ۶۱.۲ درصد و ازبکستان ۵۶.۳ درصد.