برگزاری قرعه کشی ۲ قالب کالا عجیب و غریب محصولات سایپا


به گزارش تلنگر، همراه خود وجود نهادهای نظارتی، قرعه کشی قالب کالا برجسته شاهین جی، محصولات فوری همراه خود گیربکس استاندارد، Saina.S، Tiba 2E. X همراه خود رینگ استیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت سایپا همراه خود دوچرخه M13 را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اولین کالا a فوق العاده شاهین.جی فوری همراه خود گیربکس استاندارد تیبا ۲E. ایکس همراه خود حلقه فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساینا اس در راستای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان مردمان برگزار شد.

۵۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۶ نفر در قالب کالا برجسته محصولات سایپا نمایندگی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۶ نفر حرفه ای شناخته شدند. قابلیت محصولات تهیه شده توسط گروه خودروسازی سایپا {در این} قالب ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ضایع نشدن حق نامزدها کسب خودرو، ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ نفر رزرو شدند.

{در این} قالب ۵۵۰۰ تجهیزات خودرو شاهین جی تهیه تبدیل می شود. جدا از ۷۰۰۰ واحد فوری همراه خود گیربکس استاندارد، ۷۵۰ واحد ساینا، ۲۰۰۰ واحد ۲E خوشایند. X همراه خود رینگ فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰۰ وانت سایپا تهیه تبدیل می شود.

علاوه بر این ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۵ نفر در قالب کالا a فوق العاده محصولات سایپا برای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جوان نمایندگی کردند کدام ممکن است ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۶ نفر حرفه ای شناخته شدند. قابلیت محصولات حاضر شده توسط گروه خودروسازی سایپا {در این} قالب، کالا ۱۵۲۵۰ خودرو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به انواع نامزدها این قالب، بر ایده قرعه کشی، تمامی نامزدها شناخته شده به عنوان تولیدکنندگان بی نظیر برگزیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزرو شده انواع شدند.

اسامی قالب کالا a فوق العاده برگزیده شده سایپا فردا ساعت ۱۰ صبح پس اجتناب کرده اند تایید آخرین توسط نهادهای نظارتی بر روی مکان مناسب گروه سایپا آشکار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای برگزیده شده به مدت ۷۲ ساعت جایگزین واریز وجه خواهند داشت. اسامی قالب کالا انواع شده برای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان گروه نیز پس اجتناب کرده اند استعلام اجتناب کرده اند گروه سند احوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس از سه روز کاری ادعا تبدیل می شود.

گروه خودروسازی سایپا برای قالب های برگزیده شده پیش کالا پیامک کشتی می تدریجی ولی برای تایید تا حد زیادی اجباری است سند شناسایی کنندگان به مکان سایپا مراجعه کنند.