برگزاری مراسم اختتامیه اولین پروژه برنامه نویسی فراگیر با همکاری First Companion Academyبرگزاری مراسم اختتامیه اولین پروژه جامع برنامه نویسی با همکاری آکادمی همراه اول – تجارت نیوز