بهبود نرخ امید به زندگی در سال ۲۰۲۱ / امید به زندگی در کدام کشورها کاهش یافته است؟


سطح امید به زندگی در برخی کشورها پس از کاهش شدید در سال ۲۰۲۰ بهبود یافت، اما ایالات متحده و چندین کشور دیگر شاهد کاهش بیشتر در سطح امید به زندگی بودند.

مقاله بهبود امید به زندگی در سال ۲۰۲۱ / امید به زندگی در کدام کشورها کاهش یافته است؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.