به گروگان گیری بانک والمحجر لبنان در بیروت مراجعه کنید
افراد مسلح پس از ورود به بانک والمهاجر لبنان در بیروت، چند کارمند را گروگان گرفتند و تهدید کردند که در صورت عدم دریافت پول، خود و کارمندان بانک را به آتش خواهند کشید. رسانه های لبنانی ادعا می کنند که این چند سپرده گذار هستند که بانک تمام پول آنها را در اختیار آنها قرار نمی دهد. حدود یک ماه پیش نیز حادثه مشابهی در بانک «فدرال» بیروت رخ داد. منبع: فارس