بورل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتای قطری اش کسب اطلاعات در مورد هماهنگی هسته ای ایران رایزنی می کنند


به گزارش خبرگزاری فارس، «جوزپ بورل» به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه همراه خود «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد هماهنگی هسته ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات قلمرو ای اظهار داشت وگو کرد.

بورل در پیامی توئیتری اظهار داشت: ما با اشاره به پیامدهای انسانی ویرانگر حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن بر حاکمیت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد جهانی بحث کردیم.

این دیپلمات اتحادیه اروپا افزود: «علاوه بر این با اشاره به امتیازات قلمرو ای اجتناب کرده اند جمله این سیستم کامل اقدام مشترک شناخته شده به عنوان جنبه مهم وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی». [منطقه] ما تبادل تذکر کردیم.

بورل در این زمان در سخنرانی شخصی در اجلاس دوحه اظهار داشت: ما در آستانه حضور در هماهنگی کسب اطلاعات در مورد مذاکرات هسته ای همراه خود ایران هستیم. (عمیق تا حد زیادی)

اظهارات بورل کسب اطلاعات در مورد نزدیک کردن به هماهنگی در مذاکرات وین در حالی است کدام ممکن است انریکه مورا، معاون به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده هیئت اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اجتناب کرده اند بازدید شخصی به تهران خبر داده است.

دقایقی بعد، خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها آگاه گزارش داد کدام ممکن است مورا پس اجتناب کرده اند بازدید به تهران برای نوک دادن به مذاکرات به واشنگتن بازدید خواهد کرد.

مورد نیاز به اشاره کردن است اجتناب کرده اند زمان بازگشت هیات‌های وین به پایتخت‌ها در ۲۰ اسفند، رایزنی‌های علی باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انریکه مورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوزپ بورل، به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا شکسته نشده دارد. توصیه به صورت مستمر به پایان رسید.

بر ایده این هماهنگی، انریکه مورا پیش فرض امشب (شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۱) وارد تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا (یکشنبه) همراه خود علی باقری معاون وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار تدریجی. افسران جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است این کار به تقاضا مورا انجام تبدیل می شود.

وی در همین راستا به خبرنگار «فارس» اظهار داشت: {در این} بازدید ۲ طرف فینال تحولات مذاکرات را تجزیه و تحلیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به موضوعات باقی مانده گفتگو خواهند کرد. مورا روز دوشنبه پس اجتناب کرده اند این دیدار برای گفتگو همراه خود افسران آمریکایی به واشنگتن بازدید خواهد کرد.

منصفانه تأمین آگاه گفتن کرد کدام ممکن است {به دلیل} عدم متعهد شدن انتخاب سیاسی مورد نیاز اجتناب کرده اند سوی واشنگتن، ما همچنان در آستانه هماهنگی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امتحان شده ها برای رفع برخی اجتناب کرده اند امتیازات همچنان باقی است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید