بیماری ناشی اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر روده ها


نتایج خوب تحقیق جدید آرم می دهد کدام ممکن است ابتلا به کووید-۱۹ چشم انداز ابتلا به دیابت را افزایش می دهد.

به آگاه متخصصان، عفونت SARS-CoV-2 بالقوه است باعث تخلیه فاکتورهای سیگنالینگ پیش التهابی (سیتوکین ها) شود. سیستم امنیت بالقوه است ماه ها پس اجتناب کرده اند عفونت عروق کرونر سرزنده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام انسولین را مختل تنبل.

تحقیق آرم داده اند کدام ممکن است لوزالمعده انسان نیز ممکن است هدف ویروس کرونا باشد. پس اجتناب کرده اند ابتلا به کووید-۱۹، کاهش انواع گرانول های ترشح کننده انسولین در سلول های بتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال در ترشح انسولین تحریک شده همراه خود گلوکز تبصره شد.

جدا از این، پس اجتناب کرده اند COVID-19، برخی اجتناب کرده اند مبتلایان همراه خود وجود نداشتن سابقه زودتر دیابت، از دوام به انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه قند خون افزایش یافتند. همراه خود این جاری، ادامه دارد خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه این تنظیمات متابولیک گذرا هستند هر دو اینکه COVID-19 خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. برای {پاسخ به} این پرس و جو، محققان وسط دیابت آلمان (DDZ) تحقیق ای انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج تایید کرد کدام ممکن است عفونت همراه خود ویروس کرونا چشم انداز ابتلا به دیابت نوع ۲ را {در این} گروه اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی افزایش می دهد.

این تحقیق در روزنامه Diabetologia آشکار شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید