بی قراری مادر شهید «اوجاقی» / حسین به آرزویش رسید – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، پس از تجمع غیرقانونی برخی معاندین و عناصر ضد انقلاب که برای ایجاد هرج و مرج و تخریب اموال عمومی در چند نقطه تبریز ایجاد شده بود، حسین اوجاقی برادر بسیجی با ضربات چاقو به شهادت رسید.

وی که برای مقابله با شورشیان در مقابل مسجد تبریز حضور داشت بر اثر اقدامات غیر انسانی عناصر مخالف به شهادت رسید.