تالاب شادقان در خطر نابودی است / ساخت پالایشگاه نفت در کنار بزرگترین تالاب ایرانتهدید تخریب تالاب شادقان/ساخت پالایشگاه نفت در کنار بزرگترین تالاب ایران – تجارت نیوز