تحریم‌ها لغو مذاکرات در جاده نوک


به گزارش فلیپ، در روزهای جدیدترین انواع اعضای هیئت های مذاکره کننده در وین افزایش چشمگیری داشته است. منصفانه تأمین آگاه غیرایرانی اجتناب کرده اند افزایش انواع هیأت های مذاکره کننده سه ملت ecu در روزهای جدیدترین خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صبح به همان اندازه دیروقت در ساختمانی کدام ممکن است مذاکرات در آن در جاری انجام است دوره ها منظمی را برگزار می کنند.

وزن کارکنان مذاکره کننده ایرانی نیز در روزهای جدیدترین مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران بیشتری اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران همراه خود هدف انجام تحقیق از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی های فنی به توسعه مذاکرات پیوسته اند.

رایزنی های فشرده ای در قالب دوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت های خانه چه در درجه روسای جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در درجه مشاوران در جاری انجام است. به آگاه میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه، دیدارهای بسته شدن با بیرون وقفه برگزار احتمالاً خواهد بود. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است هماهنگی بسته شدن به همان اندازه ماه فوریه حاصل احتمالاً خواهد بود.

خواهید کرد قابل دستیابی است کنجکاوی مند باشید:

دیروز، وانگ کوان، مذاکره کننده ارشد چین نیز تعیین مقدار مشابهی اجتناب کرده اند توسعه مذاکرات انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: “ما منصفانه قدم به بدست آوردن به هماهنگی بسته شدن نزدیکتر شده ایم.” او در خارج اجتناب کرده اند استراحتگاه کوبورگ به خبرنگاران ذکر شد: «ما در سطوح بسته شدن مذاکرات هستیم. امیدوارم گام های (بسته شدن) {به سمت} یکدیگر برداشته شود، از ما منصفانه قدم به هماهنگی بسته شدن نزدیک شده ایم. این دیپلمات زبان چینی همراه خود توضیح دادن ۲ روز بلند مدت برای مذاکرات وین، ذکر شد: همه طرف ها با اشاره به مذاکرات شدید هستند، با این حال خواستن به فوریت بیشتری است.

اکنون مذاکرات به جایی رسیده است کدام ممکن است موفقیت هر دو شکست مذاکرات صرفاً به گزینه ها سیاسی طرف های غربی وابسته است. اگر طرف های غربی گزینه ها اجباری را متعهد شدن کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن مطلع هستند، می توان امتیازات باقی مانده را رفع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف تعدادی از روز به هماهنگی بسته شدن رسید.

علی باقری کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران، عصر قبلی پس اجتناب کرده اند دیدار نسبتا تمدید شده همراه خود انریکه مورا، مذاکره‌کننده وین، به سکوت منصفانه‌ماهه ایران نوک داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در توییتی نوشت: پس اجتناب کرده اند هفته‌ها مذاکره فشرده، بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس به هماهنگی نزدیک شده‌ایم، با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است تمدید شده شود. چون آن است همه عامل پیش {می رود}، انجام نشده است.» هماهنگی شد، هیچ عامل هماهنگی نشد.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است مذاکرات همراه خود ابتکارات کارکنان جمهوری اسلامی ایران تاکنون پیشرفت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون توپ در پایین حریف است. برخلاف گزارش‌های مغرضانه رسانه‌های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپوزیسیون کدام ممکن است همچنان به بی ارزش می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌کنند تاخیر در هماهنگی بسته شدن را به ایران نسبت دهند، هیات ایرانی ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های روشن شخصی را کسب اطلاعات در مورد موضوعات باقی‌مانده روی میز مذاکره مطرح کرد. همراه خود قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها… حالا نوبت طرف مقابل است کدام ممکن است گزینه ها سیاسی بگیرد.

اظهارات دیروز مذاکره کننده زبان چینی گواه اینجا است کدام ممکن است هماهنگی بسته شدن در پیش بینی گزینه ها غرب است. وانگ کوان پس اجتناب کرده اند اینکه مشاور یکی اجتناب کرده اند رسانه های معاند اجتناب کرده اند وی پرسید: “خواه یا نه منتظر پاسخ طرف ایرانی به فینال بسته پیشنهادی هستید؟” این بدان معناست کدام ممکن است درخواست شده است‌های آنها روی میز گذاشته شده است. بر مقدمه گزینه ها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما برای او یا او قطعا ارزش آن را دارد قائل هستیم.» وی در همین راستا ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است در روزهای بلند مدت گام های بیشتری در جهت هماهنگی بسته شدن برای بدست آوردن به هماهنگی بسته شدن برداشته شود.

اجتناب کرده اند این منظر مذاکرات به آگاه وزیر خارجه فرانسه عملا به سر شخصی رسید همراه خود این تمایز کدام ممکن است برخلاف ادعای این دیپلمات فرانسوی زمان انتخاب گیری ۲ طرف فرا رسیده است. علی باقری عصر قبلی در توییت شخصی نوشت واقع گرایی، پرهیز اجتناب کرده اند زیاده خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به تخصص ۴ سال قبلی برای بدست آوردن به هماهنگی بسته شدن حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان انتخاب گیری طرف های مذاکره فرا رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند تحریک کردن مذاکرات وین تایید کرده است کدام ممکن است جستجو در بدست آوردن به توافقی است کدام ممکن است مشخصه های وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ضمانت را داشته باشد. اجتناب کرده اند این منظر، رفتار متناقض طرف‌های غربی بیشتر مبتنی بر تأثیر می گذارد محدود م componentلفه زمان همراه خود اعمال فشار رسانه‌ای، تغییری در قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌های مذاکرات ایران در این دوران تحمیل نکرد.

حضرت آیت الله خامنه ای رئیس معظم انقلاب اسلامی همین الان در سخنانی گفتند: در اسبابک ها برجام در سال ۹۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ ایراد ممکن است این بود کدام ممکن است منصفانه نکته در برجام لحاظ شود به همان اندازه مشکلات عکس پیش نیاید. این اعتراض بی نظیر ممکن است بود. گفتم باید به نکات زیر مورد توجه قرار گرفت کنیم. ممکن است توده ها در نظر ها به آن است ردیابی کردم. خب برخی اجتناب کرده اند اینها مورد ملاحظه قرار نگرفت، مورد ملاحظه قرار نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها زیر بود کدام ممکن است همه متوجه آن می شوند. متعاقباً ضروری است کدام ممکن است به بلند مدت مورد توجه قرار گرفت کنیم.

Ts //