تذکر باقری کسب اطلاعات در مورد سطوح پایانی مذاکرات


به گزارش تلنگر، علی باقری روز پنجشنبه در حساب خصوصی شخصی در توییتر نوشت: بدون در نظر گرفتن چقدر به جاده نوک نزدیک می شویم، لزوماً تضمینی برای رفتن اجتناب کرده اند آن {وجود ندارد}. این امر درهم آمدن است هوشیاری، وفاداری قدم‌ها، خلاقیت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردی متعادل برای برداشتن گام بسته شدن است.

برای انجام کار، رویدادها غربی باید گزینه ها خاصی بگیرند.

ممکن است بالقوه است کنجکاوی مند باشید:

به آموزش داده شده است افسران وین، مذاکرات به مرحله بسته شدن رسیده است.

Ts //