ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانش به سالن دادگاه احضار شدند


به گزارش فلیپ، خوب قاضی ارشد آمریکایی در نیویورک روز پنجشنبه تصمیم داد کدام ممکن است دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا باید در تحقیقات مدنی نیویورک با توجه به ادعای پاره کردن در خرید و فروش خانوار اش مبایعه نامه دهد.

این تصمیم بروزترین tp-date ضربه حقوقی به ترامپ است از او همراه خود چندین پرونده قضایی مواجه است کدام ممکن است هر کدام اجتناب کرده اند آنها برای نامزدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ سخت است.

قاضی ایالتی آرتور آنگورون به ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فرزند ارشدش، دونالد جونیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوانکا اصل داده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند احضاریه های صادر شده توسط دادستان کل نیویورک تبعیت کنند.

او ذکر شد این سه نفر باید ظرف ۲۱ روز برای مبایعه نامه در سالن دادگاه حاضر شوند. پیش بینی {می رود} ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانش به تصمیم قاضی اعتراض کنند.

وکلای ترامپ قبلا آگاه بودند کدام ممکن است احضاریه علیه ترامپ باید لغو شود از مبایعه نامه آنها در یک واحد پرونده مدنی حقوق آنها را در تحقیقات قانونی موازی نقض می تنبل.

یکی اجتناب کرده اند افسران سالن دادگاه آمریکا ذکر شد کدام ممکن است تحقیقات مدنی آرم می‌دهد کدام ممکن است مقامات ترامپ برای تضمین رهن‌ها، چندین دارایی را بیش اجتناب کرده اند حد برآورد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برای کاهش مالیات آن‌ها را انگشت کم گرفته است.

خانوار ترامپ اعلام کردن کردند کدام ممکن است تحقیقات همراه خود انگیزه سیاسی {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سالن دادگاه خواستند احضار این سه نفر را لغو تنبل.

در ژوئیه سال قبلی، سالن دادگاه نیویورک، مقامات ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست حسابداری آن، آلن ویزلبرگ، را به پانزده فقره غیر صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار مالیاتی متهم کرد، هرچند آنها سرانجام به بی گناهی شخصی اقرار کردند.

Ts //