تصادف زنجیره ای بیش اجتناب کرده اند ۳۰ خودرو در آزادراه الحکیم


به گزارش تلنگر، یحیی صالح الطبری رئیس اورژانس تهران {در این} خصوص ذکر شد: ادعا تصادف زنجیره ای حدود ۲۰ خودرو در محور حکیم شرق، خروجی روستا، شهید باکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید الستاری روی پل. ساعت ۵:۲۸ به همان اندازه ۱۱۵.

وی افزود: ۳ تجهیزات آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تجهیزات اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است حاضران در محل ۱۰ نفر مجروح شدند.

رئیس اورژانس تهران ذکر شد: عمیق اصولاً سریع ادعا تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، جلال ملکی، سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران ذکر شد: منصفانه مورد تصادف زنجیره ای بیش اجتناب کرده اند ۳۰ تجهیزات خودرو در بزرگراه حکیم غرب به شرق روی پل به سامانه ۱۲۵ گزارش شده است. شومینه نشانی.”

وی یکپارچه داد: بلافاصله چندین ایستگاه شومینه نشانی همراه خود از دستگاه مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی ذکر شد: داده ها اصولاً با اشاره به این حادثه ادعا تبدیل می شود.

سید یحیی صالح الطبری رئیس اورژانس تهران نیز اجتناب کرده اند اعزام منصفانه تجهیزات آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تجهیزات آمبولانس به محل حادثه خبر داد.

وی همراه خود دقیق اینکه {در این} حادثه تاکنون ۹ نفر مجروح شدند، ذکر شد: ۲ نفر اجتناب کرده اند آنها مداوا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت نفر نیز به وسط درمانی منتقل شدند.

وی افزود: این تصادف برای برخی خودروها آسیب رسان بود.