تصاویری ترسناک از اصفهان که مسئولان نمی خواهند باور کنند/ وقتی تصمیمات احساسی مدیران طی دو دهه تلاش ۱۸ میلیون ساله طبیعت را نابود می کند (فیلم)


دوربین رسانه ای برای اولین بار وارد فروچاله های وحشتناکی شد که بیم آن می رود در آینده ای نه چندان دور اصفهان را در بر بگیرد. شرایط اصفهان و نواحی اطراف حتی از بحرانی ترین ها هم بحرانی شده است و تخلیه این شهر دور از دسترس نیست. این شاید یکی از آخرین هشدارها برای نجات این شهر تاریخی ایران و مردم آن باشد…

کیفیت پایین

کیفیت خوب

عصر ایران است. حسن ظاهری – تصاویری که در این فیلم می بینید واقعی است و اتفاقی که در حال رخ دادن است فاصله چندانی با شهر اصفهان ندارد. این فیلم فروچاله های وحشتناکی را نشان می دهد که از شمال به جنوب اصفهان باز می شوند. کارشناسان به شدت متقاعد شده اند که این حفره ها قبلاً در شهر اصفهان ظاهر شده اند و شاهد باز شدن آن ها ریزش ناگهانی زمین در بخشی از شهر اصفهان است.

آنچه در این فیلم می بینید حاصل تصمیمات احساسی و غیرمنطقی مدیران و برخی مسئولان کشور ایران در مدت دوساله برای زاینده رود است که نه تنها تلاش ۱۸ میلیون ساله طبیعت برای حفظ خاک را از بین برد، بلکه اصفهان را در بحرانی ترین وضعیت خود قرار داد. حالتی که اصفهان از شاید ۲۵۰۰ سال پیش ندیده بود.

با این حال هنوز تصمیم درستی درباره اصفهان و آینده آن گرفته نشده است و حتی گاهی برخی از مسئولان برای نشان ندادن وضعیت بحرانی این شهر تاریخی، همین عکس ها را تکذیب می کنند. اما شرایط بحرانی است و این عکس های واقعی آن را ثابت می کند.

برای آشنایی بیشتر با اتفاقات اصفهان، این ویدیو را تماشا کنید.