تصویب تصمیم گروه ملل کسب اطلاعات در مورد کمک‌های بشردوستانه به اوکراین/ایران رای ممتنع/۵ ملت رای عقب کشیدن دادند
سوریه، روسیه، بلاروس، اریتره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره شمالی به این تصمیم رای عقب کشیدن دادند.