تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس در صدر بازدیدکنندگان آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه ها/ یادآوری پربازدیدترین مسافران


به گزارش خبرگزاری فارس، استان فارس همراه خود فریب دادن نزدیک به ۲۳۳ هزار بازدیدکننده، دومین استان پرطرفدار گردشگری ملت پس اجتناب کرده اند تهران است.

پس اجتناب کرده اند تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس، استان اصفهان همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۹۹ هزار مسافر در جایگاه سوم قرار گرفت. خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، یزد، لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدان به همین ترتیب رتبه های چهارم به همان اندازه دهم را کسب کردند.

مجموعه زیبایی شناختی تاریخی حافظ پربازدیدترین مجموعه ملت در ۲ روز نخست امسال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مکان تعطیلات گردشگری تولید دیگری استان فارس، مجموعه زیبایی شناختی تاریخی السعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه تشک جمشید، اجتناب کرده اند این منظر رتبه های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم را به شخصی اختصاص داده اند.

حیاط پشتی فن کاشان، ارگ کریم خان شیراز، کاخ برتر قاپویی در اصفهان، مجموعه سعدآباد تهران، مجموعه پاسارگاد، گورستان فردوسی در طوس، حیاط پشتی موزه چیهلستون اصفهان به همین ترتیب پرطرفدارترین مقاصد این ۲ روز بوده اند.

بیشترین کسب اینترنتی بلیت به همین ترتیب برای مجموعه های سعدآباد، حافظ، کاخ گلستان، تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندیه شیراز {انجام شده} است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید