توافق تهران، مسکو و باکو در مورد کریدور راه آهن شمال-جنوب


ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در اجلاس ترانزیتی ۶+۲ ایران و کشورهای آسیای میانه بر سر فعالسازی شاخه غربی کریدور شمال – جنوب به توافق رسیدند.

متن توافق تهران، مسکو و باکو درباره کریدور ریلی شمال – جنوب اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.