توافق/تولید گروه وزرای اوپک کاهش می یابد؟


وزرای گروه کشورهای تولیدکننده نفت اوپک پلاس در نشست روز چهارشنبه خود به طور مشترک توافق کردند که تولید خود را از نوامبر به میزان ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

متن توافق وزرای گروه کشورهای تولیدکننده نفت اوپک/ آیا تولید کاهش می یابد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.