تورم ماهانه مهرماه ۳ درصد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه ۱۴۰۱ به ۴۸.۶ درصد رسید. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور متوسط ​​۴۸.۶ درصد بیشتر از ۱۴۰۰ مهر برای خرید «مجموعه ای از کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با ۴.۷ واحد درصد کاهش به ۷۰.۷ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۰.۷ واحد درصد افزایش به ۳۶.۱ درصد رسید.
در عین حال تورم نقطه ای خانوارهای شهری ۴۷.۷ درصد نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته و این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۲ درصد بوده است که نسبت به ماه گذشته ۳.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. کاهش یافته.

افزایش تورم ماهانه خانوارها در کشور

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. تورم ماهانه مهر ۱۴۰۱ به ۳.۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشت. تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۲ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.
در عین حال تورم ماهانه خانوارهای شهری ۳.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۰ درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم سالانه خانوارها در کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت برای یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. تورم سالانه خانوارهای کشور در مهر ماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۲.۳ و ۴۶.۲ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ۰.۸ واحد درصد و خانوارهای روستایی ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

قیمت ها در این ماه تغییر می کند

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در گروه «میوه ها و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و مرغ» (گوشت مرغ) بوده است. در گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش و پرورش» (هزینه مدارس و دانشگاه ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل دارند.

همچنین در این ماه قیمت گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

درصد تغییر شاخص قیمت در دهک های هزینه ای برای کل کشور در آن ماه

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه مهر ماه ۱۴۰۱ برای دهک های مختلف از ۴۰.۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۸.۷ درصد برای دهک اول است.