توسعه جاده پس از ۹ سال / جاده ۴۰ روستای “بیلیوند” آسفالت شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانخبرگزاری مهر – گروه استان ها: فعالیت اجرایی پروژه پل سازیبلیلونداز سال ۱۳۹۰ در مرکز لرستان شروع به کار کرد اما پس از یک سال کار متوقف شد و هیچ اقدام خاصی برای اتمام آن انجام نشد.

شروع پروژه پس از ۹ سال وقفه

یکی از خواسته های مهم ساکنان این منطقه احداث پل است.بلیلوندو همچنین تعریض راه دسترسی به این پل، جاده ای که برای جلوگیری از تصادف و همچنین سهولت در عبور و مرور رانندگان به دلیل عرض کم و در عین حال تردد وسایل نقلیه زیاد نیاز به تعریض دارد.

یکی از اولویت های مهم و اصلی دولت سیزدهم، تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در استان ها به ویژه لرستان به عنوان استان کمتر توسعه یافته است، مشکلی که مورد توجه «رضا دالوند» معاون عمرانی لرستان نیز قرار گرفت. استانداری با بازدید مستمر از پروژه. پل “بلیلوندهمچنین برای شروع کار دستگاه های نگهبانی با تخصیص کمترین اعتبار و هزینه، باید پس از ۹ سال توقف و تعریض جاده منتهی به آن، برای تکمیل این پروژه گام های موثری برداشت.

تعامل بین دستگاه تعریض جاده و آسفالت

رضا دالوند معاون عمرانی استانداری لرستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تعریض و احداث این جاده از چند نظر حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه این جاده یک مسیر گردشگری، کمربندی اتصال به شهر خرم آباد و راه تردد و دسترسی به ۴۰ روستای این منطقه است، گفت: متاسفانه این جاده بسیار کم عرض بود و کیفیت آسفالت خوبی نداشت.

معاون عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: در این راستا جلسات متعددی با نمایندگان ارتش برای تعریض این جاده برگزار شد و خوشبختانه با این نهاد به توافق رسیدیم.

دالوند ادامه داد: ماشین آلات را برای تعریض و آسفالت این جاده آوردیم.

در یک ماه آینده جاده آسفالت می شود

وی با بیان اینکه این پروژه امروز بدون خط اعتباری مشخص به صورت کار گروهی و تعامل بین بخشی به مرحله آسفالت رسیده است، گفت: طول این جاده سه کیلومتر است و اگر قرار بود منتظر تخصیص اعتبار باشیم، هزینه پروژه حداقل شش میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

معاون عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: امیدواریم تا یک ماه آینده آسفالت این جاده به پایان برسد.