تولد کودک نوپا ۱۱۵ آمبولانس زیلایی


جهانبخش حدنژاد در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در جاچساران گفت: ساعت شب قبلی نیروهای اورژانس پایگاه ۱۱۵ زیلایی در یک واحد ماموریت ۵ ساعته مادر باردار را کدام ممکن است دچار پارگی کیسه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به درد زایمان در جهان زیلایی شده بود به وسط درمانی اعزام کردند. . در لردگان

وی اظهار داشت: در نیمه های پرواز این کودک نوپا شتابزده شده در ساعت منصفانه بامداد پنجم وروردن همراه خود امتحان شده ستودنی پرسنل اورژانس به دنیا به اینجا رسید.

این چهارمین فرزند این مادر ۳۰ ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: این مقدماتی فرزند امسال در آمبولانس ۱۱۵ شهرستان به دنیا به اینجا رسید.

وحید نژاد اظهار داشت: پایگاه اورژانس ۱۱۵ زیلایی در قرارداد فجر ۱۴۰۰ افتتاح شد کدام ممکن است گامی کارآمد در حاضر شرکت ها فوریت های بهداشتی به مردمان آن جهان بود.

وی اظهار داشت: جا دارد اجتناب کرده اند زحمات پرسنل اورژانس شهرستان به طور قابل توجهی همکاران زیلایی تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کنیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید