جامعه اسلامی مهندسین تلاش کرد تجربه را تبیین کند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی نماینده مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (پنجشنبه) در پانزدهمین مجمع عمومی این حزب که در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینا برگزار شد، گفت: اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اصول تشکیل جمهوری اسلامی و جامعه اسلامی دو رکن اصلی مشروعیت و قدرت است. به طور کلی با توجه به آنچه از منابع اسلامی خود استفاده می کنیم، این دو مبنا حائز اهمیت است. مشروعیت یعنی عادلانه بودن حاکمیت. هر قدرتی که در جامعه شکل می گیرد باید عادل باشد. تمام مشروعیت از آن اوست و از آن خدای متعال است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: حق حاکمیت به معنای حق امر و نهی است، وقتی گفته می شود حاکم می تواند امر و نهی کند، این حق مخصوص ذات حق تعالی است. نگاه ما به خدای متعال با نگاه اسلامی با سایر ادیان متفاوت است. ما خدا را فقط خالق نمی دانیم. خداوند در قرآن به این موضوع می پردازد و تأکید می کند که خداوند نه تنها موجود، بلکه رهبر و حاکم است، فرمان فقط از اوست، هم خلقت و هم فرمان از اوست.

آیت الله اراکی با بیان اینکه تمام الفاظ حکومت برای خدا بود، گفت: خداوند حاکم است و هیچکس را شریک خود قرار نمی دهد. صفت الهی صفت سیادت است که حاکمیت مقدس است. خداوند ملکی است که حق حاکمیت دارد و مبتنی بر عدالت است. بر اساس دیدگاه شیعه، ما معتقدیم که حاکم باید به اذن خدا حکومت کند، زیرا هر انسانی با انسان دیگر برابر است، در اینجا اراده حاکم است. در واقع باید از خواست حاکم تبعیت کند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: منشأ مال خلاقیت است. حاکم حق مالکیت دارد. چون خالق است، حق حکومت دارد. کسی که خالق نیست و قرار است حاکم باشد، باید اذن الهی برای مشروعیت داشته باشد. اراده هیچکس شبیه هیچکس نیست. فرعون در تاریخ گفت باید از من پیروی کنی که من می خواهم، این خودسری منشأ امر نیست. منبع امر باید از جانب خدا باشد.

وی گفت: در مالکیت اقتصادی هم هست یا در مالکیت فکری، اگر کسی فکری بکند صاحب آن می شود، چون خالق آن است. می توان گفت صرف اعمال حاکمیت کافی نیست. اگر کسی قانونا حکومت کند اما قدرت نداشته باشد فایده ای ندارد. جامعه اراده توانمند است. جامعه و نقش مردم مهم است. پذیرش مردم کافی نیست، باید جامعه اراده باشد، چنان که در مورد حضرت علی (ع) چنین بود.

آیت الله اراکی خاطرنشان می کند: قرآن برای کسی که حاکمیتش تأیید شده است، دو عنصر معرفی می کند. وی گفت: عهد نصرت و اطاعت به دو عهدی که ذکر می کند، اتحاد اراده (قدرت) و مشروعیت است. در اسلام این مسائل عموماً مفتوح و تفکیک شده است، این عهدها را مردم می توانند از طریق انتخابات بگیرند، مشروع است. در سوره توبه به طور کامل درباره عهد پیروزی بیان شده است. هر دو عهد مهم هستند. پیروزی بزرگ در گروه این دو عهد است. ما بحث های زیادی در مورد حکومت در اسلام داریم.

یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: یک تشکل می تواند برای جامعه ای که می خواهد قانونمند و مقتدر باشد دو عنصر ذکر شده را فراهم کند. تابعیت رهبری و کمک آن می تواند در سازمان صورت گیرد، اعضا می توانند با ارائه علم یا ثروت یا قدرت به حاکم کمک کنند، سازمان ها و احزاب می توانند این دو عنصر را با هم ترکیب کنند. عنصر تبعیت و عنصر پیروزی مردم به حاکم برای اداره جامعه نیز ممکن است متفاوت باشد، این در مجموعه کلان قابل قبول است.

آیت الله اراکی با ارائه پیشنهاداتی برای جامعه اسلامی مهندسین گفت: تا به حال تشکلی قدرتمندتر از جامعه مهندسین ندیدم که تجربه گذشته را داشته باشد و آن را منتقل کند. ما هنوز نتوانسته ایم تجربیات خود را توصیف کنیم. یکی از مشکلات ما این است که رسانه ای برای دفاع از انقلاب نداریم، حتی رسانه ملی برای معرفی و دفاع از انقلاب هزینه نکرده است. جامعه مهندسین سعی در توضیح تجربیات داشتند. این جامعه باید در هر زمینه حکومتی نظریه و تحقیق ارائه کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: متأسفانه فکر نمی کنم جامعه مهندسین نقش روشنی در تصمیم گیری های کشور داشته باشد. باید فکری برای جامعه جوان باشد، باید وقف ذهن شود. از نسل جوان مهندسان